Biensure

Aanvraag simulatie Pensioenovereenkomst Zelfstandigen

Boek uw afspraak
De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Je bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Wie kan een POZ kunnen sluiten?


Het KBC-Life Pension Plan - POZ is enkel bedoeld voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Die extra spaarmogelijkheid voor bijvoorbeeld zelfstandigen met een eenmanszaak of meewerkende echtgenoten zorgt ervoor dat je later niet moet inboeten op je huidige levensstandaard.

Meer info over de nieuwe Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vindt u hier

Vanaf heden kunt u een vrijblijvende simulatie aanvragen door onderstaande gegevens in te vullen

Persoonsgegevens

Loopbaan

(bv eerst als loontrekkende)

Referentie inkomen (op te vragen via uw boekhouder)

(**indien nog niet voorhanden enkel 2015 en 2016 in te vullen)
*na aftrek van de ander dan de in artikel 52, 7° en 7°bis bedoelde beroepskosten. Hierboven kunt u eventueel bewijsstukken uploaden.

Andere extra-legale pensioenen

(Enkel in te vullen indien uw VAPZ bij een andere financiële instelling zit. Deze gegevens kunt u terugvinden op www.mypension.be)
(enkel voor zorgverstrekkers of medische vrije beroepers)
(Enkel in te vullen indien uw RIZIV contract bij een andere financiële instelling zit. Deze gegevens kunt u terugvinden op www.mypension.be)
(Enkel in te vullen indien uw IPT of groepsverzekering bij een andere financiële instelling zit. Deze gegevens kunt u terugvinden op www.mypension.be)
(Enkel in te vullen indien uw IPT of groepsverzekering bij een andere financiële instelling zit. Deze gegevens kunt u terugvinden op www.mypension.be)