Biensure

De week van het hospitalisatieplan

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / De week van het hospitalisatieplan
Als u of één van uw gezinsleden in het ziekenhuis belandt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een goede hospitalisatieverzekering neemt deze financiële zorg weg. Heel wat werknemers zijn vandaag prima verzekerd via de collectieve hospitalisatieverzekering van hun werkgever. Maar wat indien deze wegvalt, bijvoorbeeld door ontslag, echtscheiding of pensionering?

Goed verzekerd

De kans om als gezin met een ziekenhuisopname geconfronteerd te worden binnen een jaar is één op drie. De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen hoog oplopen: na tussenkomst van het ziekenfonds bedraagt de gemiddelde opleg in een één- en tweepersoonskamer respectievelijk zo'n 1.200 euro en 550 euro. Heel wat gezinnen kunnen hiervoor terugvallen op de collectieve hospitalisatieverzekering van hun werkgever. Wanneer deze collectieve verzekering wegvalt door ontslag, pensioen of echtscheiding, hebt u het recht om ze op eigen kosten individueel verder te zetten. De voorwaarde hierbij is wel dat u minstens twee jaar ononderbroken collectief verzekerd was.

Premiesprong

Let op, want dit recht op individuele verderzetting biedt u geen garantie over de hoogte van uw premie. De premie van uw hospitalisatieverzekering is gekoppeld aan uw leeftijd. Hoe ouder u wordt, hoe groter het risico op medische problemen en dus hoe hoger de premie. Zo bedraagt de jaarpremie voor een hospitalisatieverzekering op uw veertigste net geen 220 euro, maar op uw zeventigste kan dit oplopen tot bijna 900 euro.

Het KBC-Hospitalisatieplan

KBC voorziet in een oplossing om deze premiesprong op te vangen via het KBC-hospitalisatieplan. Het KBC-hospitalisatieplan is tweedelig:

Enerzijds bevat dit product een tak 21-spaarcomponent, waarin u nu reeds op een veilige manier een reserve kunt opbouwen. Deze reserve kan op latere leeftijd gebruikt worden om de duurdere premie voor uw KBC-hospitalisatieverzekering te betalen. De inspanningen voor het betalen van die dure premies op latere leeftijd worden zo tot een minimum beperkt. Bovendien blijft u gedurende de volledige looptijd van het contract zelf de eigenaar van uw opgebouwde reserve.

Anderzijds voorziet het KBC-hospitalisatieplan ook in een hospitalisatieverzekering, die geactiveerd wordt eens u uw collectieve hospitalisatieverzekering verliest. Op die manier bent u dus zeker dat u een betaalbare hospitalisatieverzekering bij KBC behoudt, en dit levenslang. Een extra voordeel is dat de medische acceptatie gebeurt bij start van de spaarcomponent (en dus op jongere leeftijd), in plaats van bij activatie van de hospitalisatieverzekering op latere leeftijd. Kiest u voor de waarborg 'tweepersoonskamer' of liep u collectieve hospitalisatieverzekering ook via KBC, dan is er zelfs geen enkele medische acceptatie nodig. 

De voordelen van het KBC-Hospitalisatieplan nog even op een rijtje...

Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende offerte.
Meer info