Je kan je afvragen of een verzekering voor de bouwer wel nodig is. Elke aannemer, architect of ingenieur heeft toch zijn aansprakelijkheidsverzekering?!

Als de bouwheer dan ook nog eens een woningpolis en een gezinspolis sluit, dan lijkt een verzekering voor de bouwer op het eerste gezicht overbodig. Niets is echter minder waar ...

De verzekering voor de bouwer is immers de ideale verzekering voor iedereen die bouw-, verbouwings- of renovatieplannen heeft.

Of het nu om een nieuwbouw of een verbouwing gaat, of om een zelfbouwer die met enkele onbezoldigde helpers werkt of om een bouwheer die alles aan een architect en aannemers toevertrouwt : deze verzekering biedt bescherming tegen de verschillende risico's die op de bouwwerf aanwezig zijn.

En het moet daarom niet noodzakelijk om grote werkzaamheden gaan. Ook wanneer iemand zelf de elektriciteit in zijn woning legt, of sanitair installeert, of een nieuwe vloerbekleding plaatst, is deze verzekering nuttig.

Standaardwaarborgen :

  • Multi-risico (brand, storm, …)
  • Beschadiging of diefstal van goederen op de werf
  • Ongeval tijdens de werken (voor u en onbezoldigde helpers)
  • Wegvallen van aannemer of architect (en de bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan)

Optionele waarborgen :

  • Verzekering aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens (ver)bouwen (incl burenhinder)
  • Verzekeringsverplichtingen uit het lastenboek (deelnemers op de werk zoals aannemers, architecten, studiebureaus, …)


In deze verzekering maken we een onderscheid tussen de bouw- en de onderhoudsperiode.

Bouwperiode

De bouwperiode begint op het ogenblik dat de werf in gereedheid wordt gebracht, maar ten vroegste op de begindatum van deze verzekering. De bouwperiode eindigt op het ogenblik dat het bouwwerk in gebruik wordt genomen, maar ten laatste op de einddatum vermeld in de bijzondere voorwaarden. Als de werken niet beëindigd zijn tijdens de bouwperiode, dan kan de bouwperiode worden verlengd.

Na de bouwperiode begint de onderhoudsperiode met een vaste duur van 12 maanden.

Wat is in gereedheid brengen van de werf?

Het in gereedheid brengen van de werf omvat:

- het vrijmaken van de bouwgrond, bv. omhakken van bomen, afbreken van koterij, …

- afbraak van de woning kan ook op voorwaarde dat de polis tijdig begint te lopen nl. voor de effectieve afbraakwerken

- het ophogen of afgraven van de bouwgrond

- het afpalen van het bouwstuk, …

De bouwperiode kan dus eerder beginnen dan de effectieve start van de ruwbouw en alvorens de bouwmaterialen op de werf toekomen.

Je moet de verzekering dan ook tijdig sluiten.